Login  |  Register

Kiến thức xuất nhập khẩu - từ đặt hàng Trung Quốc đến quốc tế

Bước 1. Tìm nhà XK & khảo bảng giá Điều trên hết là bạn cần phải tìm hiểu đc hàng hóa của trung tâm and biết đc một số thông cụ thể về công ty xuất khẩu (The exporter / saler). – Về hàng hóa: Tên sản phẩm, độ tin cậy hàng hóa (có thể yêu cầu gửi hàng mẫu), quy định đóng hàng, giá thành (nếu mua hàng con số nhỏ?
N/A